4 mins

Autoritativ klasseledelse – den gode lærer

Lærere er ledere, men det har vært langt mellom de gode lærerne i min erfaringsbase. Det er som med naturen, de er svært skiftende. Autoritativ klasseledelse — en masteroppgave  Maritha Meling Karstensen sin masteroppgave forklarer dette området på en god måte. Hun har beskrevet en dyktig lærer som praktiserer autoritativ klasseledelse. Et godt læringsmiljø bidrar til ...

3 mins

De voksne hadde forskjellige oppdrager-stiler

Jeg har mange gode minner om kulturen og og den skiftende naturen i nord! Jeg oppdaget tidlig at det ikke bare var naturen som skiftet, de voksne hadde ulike stiler i sin måte å oppdra meg og andre på. Jeg grublet ofte over dette, jeg var tidlig opptatt av ledere og deres måte å lede ...

3 mins

Mine foreldre var mine første ledere

Jeg var odelsgutt på gården i Kleiva, og jeg fikk en god oppdragelse av mine foreldre, Lilly og Olav. De bidro til å utvikle min identitet og mine kunnskaper og ferdigheter. Det var viktig for dem at jeg skulle bidra med arbeid på gården, og at jeg skulle lykkes med utfordringene i den store verden. ...

2 mins

45 år som leder og bedriftsrådgiver

Det hele startet på Kleiva i Vesterålen. Jeg kunne stå der og se utover landskapet og bli inspirert til å være med å gjøre en forskjell. Denne bloggen er mitt bidrag til å dele litt av den erfaringen jeg har fått. Jeg ønsker å gi ledere, nøkkelpersoner og interesserte hjelp og inspirasjon til å mestre ...