7 mins

«Strategisk kompetanseledelse» del 2

De 4 greinene på kompetansetreet, – kunne du det? Det grunnleggende oss, – er våre evner; det er roten, stammen og en grein på kompetansetreet. En solid grein er våre holdninger, i tillegg kommer kunnskaper og ferdigheter som to andre greiner. Ferdighetene kan observeres! Boken «Strategisk kompetanseledelse Vi startet i forrige blogg! Det er Linda ...

6 mins

«Strategisk kompetanseledelse» del 1

Takk til Linda Lai for en nyttig bok Vi skal i denne bloggen se på boken til Linda Lai om «Strategisk kompetanseledelse». Hun bidrar godt til at fenomenet kompetanse blir «forståelig». Denne boken presenterer et rammeverk for strategisk kompetanseledelse i organisasjoner. Det innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse for å øke organisasjonens måloppnåelse ...

6 mins

«Good to Great» del 2

Hva er det som gjør gode organisasjoner så utrolig gode over lengre tid? Her kommer mer fra boken «Good to Great» fra 2001! Vi skal kort repetere litt av det jeg sa i forrige blogg: Jim Collins og hans forskerteam skrev i denne «management-boken»om resultatet fra forskningen på 11 bedrifter i USA. Disse bedriftene var ...

4 mins

«Good to Great» del 1

Hva gjør at gode organisasjoner blir så utrolig bra over lengre tid? Jeg vil her minne om boken «Good to Great» fra 2001, det var en forskningsrapport skrevet som en «management-bok» av Jim Collins. I hovedsak handler dette om 11 amerikanske selskaper som gjennom en årrekke viste middelmådige resultater. På et tidspunkt skjedde det noe ...