4 mins

Mennesker med like atferdstrekk vil like hverandre

To nye atferdstrekk Vi går videre med å introdusere 11 forskjellige atferdstrekk. Vi bruker teorien til John Dusay om egogram. Han slår blant annet fast at mennesker med like atferdstrekk vil like hverandre. Vi har til nå gjennomgått følgende atferdstrekk: Pådriver Gjennomfører Tenker Kontaktskaper Avslutter Lagspiller Vi skal nå ta for oss to nye atferdstrekk: ...