Egogram del 2

dsc_7461

Jeg fortalte sist at John Dusay utviklet Egogram, et personlig bilde av vår psykiske energi. Han har basert seg på teorien til Eric Berne om de 5 forskjellige jeg-tilstandene. Kontrollerende Foreldre, KF, Omsorgsfulle Foreldre, OF, Voksen, V, Naturlig Barn, NB og Tilpasset Barn, TB. Dette kan dere lese mer om i tidligere blogger.

john-dusay

Jeg har basert på teorien hans, laget 11 personlige atferdstrekk, alle finner vi mye av i Norge. De er:

 1. Pådriver
 2. Gjennomfører
 3. Tenker
 4. Kontaktskaper
 5. Avslutter
 6. Lagspiller
 7. Diplomat
 8. Entusiast
 9. Kreativ tenker
 10. Tjener
 11. Grubler

Hver person har vanligvis 3-4 sterke atferdstrekk og 1- 2 svake atferdstrekk. Jeg skal fortelle litt om hvert av dem.

Pådriver

dsc_7461

Når Kontrollerende Foreldre, KF og Naturlig Barn, NB er de høye søylene får vi Pådriver. KF handler om kontroll og kritikk. Dette er den tydelige delen av oss, som har lyst til å nå resultater, vinne, se feil hos andre, si ifra til andre når det gjelder kritikk. Det finnes positive grensesettinger og det finnes nedvurdering. KF-delen av Pådriver gjør at den av og til kan virke arrogant – overlegen. Den er med på å gjøre dette atferdstrekket litt kjapt og fokusert på detaljer. Det å beslutte og bestemme kommer herfra.

Naturlig Barn, NB handler om energi og «ego». Det handler om uhemmet «begjær», og det handler om å tørre, være frampå og vise seg. Det å være i sentrum er et kjennetegn. Her finner vi kreativitet, mye bruk av kroppsspråk, mye energi og gnist. NB er den ekstroverte delen av oss, det gjør oss synlige i hverdagen. Det finnes både en positiv og en negativ del av NB også.

dsc_7436Når vi setter sammen disse to søyler til Pådriver så får vi en positiv og en negativ Pådriver. I Norge kan vi tenke at Petter Northug har Pådriver som ett av fire sterke trekk.

Noen kjennetegn på den positive Pådriver:

En Pådriver liker å vinne konkurranser, har mye overbevisningskraft, liker å bestemme, liker å kontrollere, liker nye ting og kan beslutte. Dette er et atferdstrekk vi fort kan kjenne igjen.

 • Trives under press
 • Ofte på farten
 • Har mot til å overvinne vanskeligheter
 • Utadvendt
 • Mye energi
 • Får tingene gjort
 • Liker konkurranser

dsc_7437

Under valgkampen i USA, var det lett å se at Donald Trump har Pådriver som ett av sine 4 sterke atferdstrekk. Han brukte både den positive og den negative siden av Pådriver. Vi skal derfor se på noen kjennetegn på negative siden:

 • Provoserer
 • Sårer andre
 • Gir seg ikke, selv om det hadde vært smart
 • Arrogant
 • Truer andre
 • Tar seg store friheter
 • Definerer eget «verdensbilde»

Mine erfaringer viser at det er flere menn enn kvinner som har dette atferdstrekket.

Gjennomfører

Når Kontrollerende Fodsc_7438reldre, KF og Voksen, V er de høye søylene, får vi Gjennomfører. Jeg nevnte at KF blant annet handler om kontroll og kritikk. Se det jeg sa om Pådriver. Voksen, V er den delen som handler om her og nå. Det er V vi bruker for å tilpasse oss situasjonene og finne gode løsninger på det som skjer. V har kjennetegn å være analytisk, det å tenke, være strukturert, like å planlegge og følge planen. Her står fakta sentralt. V er nøytralt, det har egentlig ikke noen svak side.

Når vi setter sammen de to energiene KF og V får vi Gjennomfører.  Det finnes både en positiv og en negativ side av Gjennomfører. Vi kan tenke at statsmidsc_7439nister Theresa May har Gjennomfører som ett av sine atferdstrekk, hun har også en del Omsorgsfulle Foreldre, så hun blir ikke helt typisk ett atferdstrekk. Dette sier jeg for å minne om at ingen har bare ett atferdstrekk, alle har minst 3 til 4 sterke atferdstrekk.

Vi kan tenke at Margareth Thatcher var en mer typisk Gjennomfører, med lavere OF. Her kommer noen typiske kjennetegn på den positive Gjennomfører:

Det er et atferdstrekk som får til handling, her liker vi å ha mål, gjøre det som trengs for å nå målene. Vi kan tenke at dette også kan beskrive «den typiske prosjektleder».

dsc_7440

 • Lager mål
 • Planlegger
 • Handling for å nå mål
 • Har selvdisiplin
 • Pliktoppfyllende
 • Når mål
 • Utholdende

Noen kjennetegn på den negative Gjennomfører:

 • Lite sosial
 • Ikke fleksibel
 • Vil ha det på sin måte uansett, – svært sta
 • Kan kommunisere på en negativ og tydelig måte
 • Saksfokus og lite lytting
 • Vil kunne henge ut folk som ikke henger med

Min erfaring viser at det er flere menn enn kvinner som har dette atferdstrekket.

Odd Leiv oppsummerer

Vi har her blitt kjent med 2 av 11 atferdstrekk. Pådriver og Gjennomfører finnes det mye av, og mest blant menn. Det at Trump brukte Pådriver så mye under valgkampen, gjør at jeg antar at han er sterk på dette atferdstrekket. Husk at alle har minst 3 – 4 sterke atferdstrekk, det er en forenkling å bare vise ett trekk på en person, men det er også en fristende måte å illustrere et atferdstrekk på. Det at vi kan lære oss å kjenne igjen slike trekk, gjør at vi lettere kan forstå et annet menneske. Når vi ser på flere atferdstrekk samtidig blir det mer komplisert.

Jeg skal gå videre i neste blogg.

Neste blogg

Atferdstrekk og egogram

 

Ola2016