Egogram 

dsc_7300-1

Vi skal se litt på boken Egograms av John Dusay, denne boken kom ut i 1977. John Dusay definerte egogram slik:

Et egogram er et bilde av vår personlige psykiske energi, fordelt på de forskjellige jeg-tilstander, eller ego-states.

john-dusay

John Dusay er nå ca. 80 år gammel, og han er en psykiater som holder til i San Francisco, California. Han samarbeidet med Eric Berne en periode, og han laget konseptet egogram, noe som jeg har brukt mye i min karriere. Her er hovedtenkingen til John Dusay:

  • Hvert menneske har sitt personlige egogram. Vår energi er konstant, og bildet vårt viser den typiske energifordelingen mellom de enkelte jeg-tilstandene. Erfaring viser at vi liker de som ligner oss selv, det er lettere å bli trygg på en person med lik psykisk energi-fordeling.
  • Energien er flyttbar i egogrammet vårt. Vi kan endre oss over tid hvis vi vil. Andre mennesker vil påvirke oss med sin energi, det er derfor viktig å være bevisst hvem vi omgås i hverdagen. Hvis vi utvikler en søyle oppover, vil en annen søyle bli kortere. Det er ikke lett å vite hvilken søyle som vil gå ned. Det vi vet er at hvis Naturlig Barn, NB, går opp, vil med stor sannsynlighet Tilpasset Barn, TB, bli lavere.
  • De høye søylene våre påvirker vår utvikling. De høye søylene er ofte premissgiver for vårt arbeid med utvikling og endring.

dsc_7017

Jeg minner om de fem forskjellige jeg-tilstandene. Kontrollerende Foreldre, KF, Omsorgsfulle Foreldre. OF, Voksen, V, Naturlig Barn, NB og Tilpasset Barn, TB.

KF er den klare tale, den som setter grenser og foretar vurderinger av oss selv og andre.

OF er den delen som gir tillatelser og som støtter og hjelper oss selv og andre.

er den delen som lever her og nå, som fokuserer på fakta og som beslutter faktabasert.

NB er kilde til spontanitet, energi og nysgjerrighet.

TB opptrer som om våre foreldre ser oss og lytter til oss. Vi tilpasser oss andres forventninger.

Et egogram

Jeg har tatt med dsc_7025mitt personlige energibilde som en start. Vi ser fort at det er flere søyler som er litt like i mitt egogram. V, KF og NB er mine tre høyeste søyler og TB er min laveste, selv om den ikke er lav i det hele tatt. Dette bildet forteller at jeg er «litt potet», at jeg kan bruke mange forskjellige søyler. «En potet» kan brukes til mye forskjellig! Jeg kan uttrykke klare meninger, jeg er faktabasert, og jeg tør å ha meninger.

For å forenkle en tolkning av et slikt personlig bilde har jeg utviklet 11 forskjellige atferdstrekk, som vi skal se litt på i neste blogg. Jeg er i mitt egogram sterkest på KF + V = Gjennomfører. Det er den delen som setter mål og som liker å nå mål.

Mitt nest sterkeste atferdstrekk er V + NB = Kreativ tenker, det er den delen som liker å finne nye løsninger og som baserer seg på fakta.

Trekk nr 3 er NB + KF = Pådriver, det er den delen som liker å vinne og som liker å få ting fort unna.

Vi skal se mer på de ulike atferdstrekk neste gang.

Noen eksempler fra boken

dsc_7301-2Et egogram viser et bilde som vi ofte lett kan tyde, og som representerer en persons personlighetstrekk. Her kan vi se de svake og sterke energiene.

Den typiske «Don Juan» har nok Voksen til å finne noen å elske, og nok KF til å fortelle dem at de skal forsvinne etter at han er ferdig, og nok OF til å ta vare på deres følelser. Hans lave TB sikrer at han ikke får dårlig samvittighet, og hans høye NB er spesielt interessert i «seksuelle undersøkelser».

dsc_7302-1En kontrast er Veggpryden, en tertefin og skikkelig person, som er fullstendig opptatt av å gi andre «det rette inntrykk», – et resultat av høy TB. Moralen og verdiene til Veggpryden er plettfrie, og det er lite ønske om å gjøre noe som kan true hans eller hennes renhet, – som er et resultat av den lave fungerende NB.

Dette blir med andre ord «en prektig person», som ikke får gjort mye mer enn å overbevise andre om sin prektighet. Vi kan tenke oss at det over tid, blir dette et liv som hemmer mulighetene for utvikling.

Odd Leiv oppsummerer

Tenk at vi kan lage et bilde av vår personlig energi. Vi kan lage det selv, få andre til å gjøre det, eller aller best, ta en test for å finne det ut. Jeg har gjennomført mange slike atferds-tester, og det er til god hjelp, når vi skal bli kjent med oss selv og andre. John Dusay slår fast at vår psykiske energi er konstant, og at den fordeler seg over de 5 forskjellige jeg-tilstander.

Det er spennende å vite at personer med minst to like høye søyler vil like hverandre, de vil kjenne seg trygg i hverandres selskap. Det er også spennende at vi kan endre vårt personlige bilde, spesielt hvis det er noe som hemmer oss i hverdagen.

For lettere å kunne tyde – lese slike egogram-bilder, har jeg laget 11 vanlige atferdstrekk, som vi kan bruke i dette arbeidet. Det skal jeg fortelle litt om i neste blogg.

Neste blogg

Egogram og forskjellige atferdstrekk

 

 

 

 

Ola2016