Du er unik og du påvirker verden

dreamstime_xl_32735708

Godt nytt år! Vi er alle unike og vi kan påvirke verden på vår måte. Det å starte det nye året med det kjekke budskapet at du kan gjøre en forskjell er kjekt. Vi har gjennom flere blogger sett på hva det unike er for noe, og har blitt kjent med flere atferdstrekk. Vi skal nå se på to nye atferdstrekk.

Kreativ tenker

_dsc7679 Atferdstrekket Kreativ tenker består av jeg-tilstandene Voksen – V og Naturlig Barn – NB. V er den strukturerte delen som vi kan kalle faktaprofessoren», den er i utgangspunktet nøytral. Det negative kan handle om å være for tenkende og strukturert.

Naturlig Barn – NB er energi og «ego», det er kreativitet og den ekstroverte delen av oss. Den har også en negativ side som handler om å ta sjanser og at egoet tar over.

Den positive Kreative tenker

En Kreativ tenker finner nye løsninger, er stadig opptatt av gode ideer på små og store utfordringer. Dette er den som stadig kommer med nye forslag om det som kan bli bedre. En Kreativ tenker er på en trygg måte utadvendt, og frampå med sine forslag og ideer. Det handler om å bearbeide fakta og se fakta fra flere sider.

Noen kjennetegn:

 • Stort engasimgresjement
 • Det sosiale stimulerer kreativitet
 • Finner fram til nye ideer
 • Liker å være i sentrum
 • Skiller sak og person
 • Finner nye veier
 • Tør nye ting

Jeg har valgt Jonas Gahr Støre som et eksempel på dette atferdstrekket. Som utenriksminister i Stoltenbergs regjering så vi mye av dette atferdstrekket hos Støre. Det handlet om å finne gode løsninger på ulike problemstillinger, han var på farten i ulike land, og var tydelig på hjemmebane med sine mange innspill. Vi vet at en person har minst 4 sterke atferdstrekk, så dette er bare ett av Støre sin sterke atferdstrekk.

Den negative siden av Kreativ tenker

Her møter vi den kverulerende siden, en vil skille seg ut bare for å være annerledes. Når vi kombinerer det å tenke og fundere mye, og samtidig være den som har rett i alt, da blir det negativt. Den Kreative tenker mister mål og mening, og blir fanget av tankespiraler som kun de selv skjønner. Noen ganger skjønner de ikke det selv heller.

Noen kjennetegn:

 • Lytter ikke
 • Andre blir lei
 • Overbevist om egen fortreffelighet
 • Egne motiver veier tungt
 • Ikke åpen for kritikk
 • Skal overgå andre
 • Budskapet blir borte i alle argumentene

Det er flere menn enn kvinner som har dette atferdstrekket.

Tjener

_dsc7680

Atferdstrekket Tjener er satt sammen av jeg-tilstandene Omsorgsfulle Foreldre – OF og Tilpasset Barn – TB.

OF har som kjennetegn å være empatisk, snill og den som vil at vi skal ha det bra og trives, at stemningen i laget er bra.

TB er den delen som tilpasser seg krav fra andre. Vi liker å gjøre tingene ordentlig helt til vi er ferdig, er lojal og har sans for «folkeskikk». Det handler om å opptre på en god måte mot andre.

Den positive Tjener

Det handler om å kombinere det å være snill og omsorgsfull, med å tilpasse seg til andres krav og forventninger, være lojal og ha «god folkeskikk». En Tjener er god til å hjelpe andre. Dette er det atferdstrekket som lytter, som er empatisk, er oppmerksom og vil andres beste, og på den måten tilbyr god service.

Noen kjennetegn:

 • Lytteimgres-2r
 • Vil være til nytte
 • Er god til å hjelpe
 • Ser alle
 • Tar vare på andre
 • Serviceinnstilt
 • Vil andres beste
 • Lar andre snakke

Når jeg så serien Downtown Abbey på TV, var Joseph Molesley den gode butler, han som sto til tjeneste for alle. Han ble det gode eksempel på en Tjener. Når noen trengte hjelp var han der, hans personlige behov spilte liten rolle. Det var de andre som var viktig. Han viste omtanke og han trøstet og hjalp uansett når tid på døgnet det var.

Den negative side av Tjener

Når en Tjener overdriver sin service, da kan det gjerne «kvele oss» fordi det blir for mye, da er det negativt. Tjeneren blir svært beskjeden og vil «klamre seg» til deg. Det blir en som unnskylder seg, og som blir svært innadvendt og bekymret.

Noen kjennetegn:

 • Blir for snill
 • Lite proaktiv
 • Venter
 • Bekymrer seg
 • Blir stille
 • Misforstår behov

Det er flere kvinner enn menn som har dette atferdstrekket.

Odd Leiv oppsummerer

Vi har nå sett på to nye atferdstrekk i rekken på 11 totalt. Kreativ tenker og Tjener er dagens bidrag i rekken. Vi har til nå sett på:

 1. Pådriver
 2. Gjennomfører
 3. Tenker
 4. Kontaktskaper
 5. Avslutter
 6. Lagspiller
 7. Diplomat
 8. Entusiast
 9. Kreativ tenker
 10. Tjener

Nå gjenstår Grubler som atferdstrekk. Vi har alle 3 – 4 sterke atferdstrekk, og vi har to svake. Hvert atferdstrekk gjør at vi blir unike i vår måte å være og opptre på. Hvis du lurer på hva som er dine sterke sider, er letteste måten å ta en test på dette.

GODT NYTT ÅR! Bruk dine sterke sider til glede for oss og deg selv.

Neste blogg

Atferdstrekk del 7

Ola2016