Gullfaks A- plattformen var en viktig og kjekk utfordring for meg i 1985 – 1986. 

Statfjord C

Gullfaks A-plattformen

Det var spennende å arbeide i en prosjektorganisasjon! 

bp1814_Statoil_Sandsli_22

I 1985/1986 havnet jeg på Sandli utenfor Bergen. Mye av Gullfaks-prosjektet holdt til her.

Statoil ønsket å bli verdens beste oljeselskap!

Etter en periode på hovedkontoret, Forus, fikk jeg en mulighet til å arbeide i Bergen. I Gullfaks-prosjektet hadde vi konkrete mål og frister, «det gjorde livet kjekkere å leve».

Konsernsjef var Arve Johnsen, som jeg skrev om i forrige blogg, var den første konseUnknown-1rnsjefen i Statoil. Jeg opplevde at han var en dyktig konsernsjef! Han fikk sin «sorti» da han fikk budsjettsprekk på Mongstad-utbyggingen. Han bidro til begrepet 1 mong = 6 milliarder kroner!

Arne Godal, til venstre, var en sentral mann i Gullfaks-prosjektet for meg! Han var en av dem som hadde ansvaret for at alle skulle få tilstrekkelig opplæring før plattformene ble tauet ut på feltet.

DSC_5825

1985-86 Statoil Bergen031 kopi (1)

Odd Folkedal, bildet, var opplæringsleder i Bergen, for Statoils Opplæringssenter. Han sitter sammen med Edith som ble en av mine hjelpere i prosjektet.

Jeg fikk hovedansvaret for planlegging, utvikling og gjennomføring av all utstyrs-/komponent-opplæring for personell til Gullfaks plattformene.

Med utstyrs-/komponent-opplæringen menes opplæringen som utstyrs-leverandørene til Gullfaks plattformene skal gi til plattformenes operasjons- og vedlikeholdspersonell.

Murchison-plattformen 1985 og 2016

Jeg fikk i 1DSC_5827DSC_5828985 opplæring på Murchison-plattformen på britisk sektor. Da fikk jeg prøve å reise med helikopter, og i tillegg nødlande med helikopter i Skottland. En utfordrende start var det for å lære litt om å være oljeplattform-arbeider. Alt gikk fint, og det var en nyttig opplæring for meg.

Det å arbeide på en plattform er et krevende arbeid, det er mange fordeler, men det at en må reise med helikopter på jobb krever litt ekstra.

Jeg merker meg at i 2016 startet arbeidet med å fjerne Murchison-plattformen, – det vil koste godt over 700 millioner kroner. Dette arbeidet skal være ferdig til 2020. Dette viser at oljevirksomheten har sin periode, – og et oljefelt varer ikke evig!

Mitt prosjekt

1983-86 Statoil Bergen008 kopi (1)

På bildet ser vi de personene som var i mitt prosjekt. Odd Folkedal var sjefen for senteret.

Vi hadde i første omgang ansvar for Gullfaks A, men skulle i tillegg ha ansvar for Gullfaks B og Gullfaks C.

Vi i prosjektet hadde 4-500 aktuelle utstyrsleverandører vi skulle vurdere. For Gullfaks A var det ca. 80 leverandører som bidrog med opplæring.

I tillegg ble 10DSC_59880-160 leverandører klare for opplæring for de neste plattformene. Bildet viser kurs-strukturen for all opplæring. Vi ser at utstyr- og komponent-opplæring består av kurs. Det var ca. 550 personer som skulle ha opplæring, – en stor gruppe med mennesker.

Utstyret og komponentene Statoil hadde satset på, var det fremste og nyeste i verden! Det betydde at de elevene som hadde gått på de ulike tekniske fagskolene, ikke hadde lært om denne siste generasjonen av utstyr og komponenter. Vi hadde derfor kontakt med lærere i de relevante skolene, for at de kunne oppdatere seg, og vite om hva som skjedde. Vi hadde en teknisk faglærer med i vårt prosjekt.

Kvalitet på opplæringen

Jeg fikk æren for «et banebrytende arbeid med å sikre riktig kvalitet på opplæringen»! Kort sagt var det mye opplæring som skulle gjennomføres fra mange leverandører fra hele verden. Ikke alle snakket engelsk en gang, – de kunne bare sitt eget språk. Vår utfordring var at alle kursene måtte være gode! Kursene ble ofte gjennomført i de ulike land, og det ville koste en god del å gjennomføre slike kurs.

Vi utfordret alle leverandører med at de måtte levere et prøvekurs for oss, enten «live» med noen av oss til stede, eller på video. Vi godkjente derfor alle kursinstruktører på forhånd. De fikk våre krav presentert på forhånd, – et opplegg de måtte følge, og de ble testet før hovedkurset ble gjennomført. Dette var et stort arbeid, – og det betydde stor reise-aktivitet.

Vi opplevde at kvaliteten ble betydelig forbedret i opplæringen!

Jeg merker meg

Eldar Sætre during the Capital Markets Update 2016 in London.

Når jeg tenker på Statoil, så tenker jeg på en spennende bedrift. Konsernsjef Eldar Sætre har i dag mange utfordringer. Dagens utfordringer viser at bedrifter stadig må være våken for å mestre det som kommer.

Jeg har lært mye av mitt arbeid i Statoil. Jeg lærte mye om at prosjekter har en helt annen organisasjonskultur! Prosjekter kan leve godt innen et konsern, – ha sitt eget liv innen de rammene konsernet gir.

Det å ha mål og tidsfrister gir en helt annen «spirit», – enn det å være uten.

Noen mennesker liker prosjektarbeid, frister og mål, – de blir viktige å ta vare på!

Neste blogg

Ledelse påvirker med 65 %

Ola2016