Vår personlighet har flere sider

Ålesund 3 - 1 kopi

Tenk at du kan se en del av byen Ålesund både oppe og nede! Det ene bildet virker mer virkelig enn det andre, men de ligner. Speilbildet virker også ekte! Vi har i en serie av blogger gjort oss kjent med forskjellige atferdstrekk. Vi har et atferdstrekk igjen for å dekke alle, det er Grubler. Vi alle har holdninger og saklig fokus, kreativt fokus og menneskelig fokus. Det det handler om hvor mye vi har av hvert fokus i vår personlighet. Vi er blitt kjent med 10 atferdstrekk og skal nå bli kjent med det siste atferdstrekk Grubler:

De alle er:

 • Gjennomfører
 • Tenker
 • Pådriver
 • Kreativ tenker
 • Entusiast
 • Kontaktskaper
 • Lagspiller
 • Tjener
 • Diplomat
 • Avslutter

Her er kartet over alle:

11 personlighetstrekk kopi

Grubler

_dsc7682

Atferdstrekket Grubler består av jeg-tilstandene Voksen – V og Tilpasset barn – TB. Voksen – V er den strukturerte delen som vi kan kalle «faktaprofessoren». Det negative handler om å være for tenkende og strukturert. TB er den som tilpasser seg andre og deres behov. Det er her en finner fokus på «folkeskikk». Det negative kan handle om å bli for beskjeden og forsiktig.

Den positive Grubler

En person med atferdstrekket Grubler er grundig og ser på alle sider ved en sak. Hva er bra? Hva er ikke bra? Bør jeg gjøre det på,en annen måte? Det betyr at en Grubler tenker grundig igjennom momentene før en beslutning tas.

En Grubler liker ikke endringer, og er derfor god til å forsvare det bestående, og finne gode forklaringer på at det er ok. Et eksempel: En Grubler har planlagt en ferietur til sommeren. Når det er gjort, starter tenkingen: «Hvis det flyet ikke går, hva da?» Dette fører ofte til at det blir laget en plan B for neste ferie.

Her er noen kjennetegn:

 • Bruker god tidludvig
 • Liker å tenke «dype tanker»
 • Liker å ha det stille
 • Liker ikke avbrytelser
 • Liker å arbeide alene
 • Liker å vise det en gjør til andre, før en blir ferdig
 • Tenker over alt som kan gå galt
 • Liker å ha reserveløsninger

Multikunstneren Kjell Aukrust introduserte pinnsvinet Ludvig som en karakter i sine verk. «Ludvig er et B-menneske med utpreget høysnue og tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Ludvig er personlig pessimist, saktmodig og trives best i utkantstrøk». En finner noe av Grubleren i Ludvig, kanskje litt på den negative siden også. En Grubler liker å tenke over en sak flere ganger, liker å ha kontroll over hva som kan gå galt, det er ikke lett å gjøre en endelig beslutning. En Grubler liker å ha fred og sitte alene å jobbe, – «trives best i utkantstrøk».

Den negative Grubleren

En Grubler kan bekymre seg mye, bli sittende fast i negative tanker. Ikke greie å bestemme seg for hva som er svaret.

Noen kjennetegn:

 • Finner ikke løsninger
 • Får angst
 • Blir negativ og/eller destruktiv
 • Pessimist
 • Holder ting for seg selv
 • Tar ting for personlig

Det er like mange kvinner som menn som har dette atferdstrekket.

Odd Leiv oppsummerer

Tenk at vi har 11 personlighetstrekk å velge fra! Vi har alle 4 sterke trekk og 2 svake. Det betyr at vi som menneske har 4 sterke trekk «å velge fra». Det er ikke bestandig at vi er klar over hvordan vi framstår i forhold til andre. Det er noen ganger ett trekk skiller seg litt ut, og da vil det bli lettere å se det i personligheten til en person.

Jeg har valgt en del personer for å «ambassadør» for hvert atferdstrekk, men jeg har også slått fast at det bare blir en del av sannheten, siden vi alle har 4 sterke atferdstrekk.

Jeg synes det er viktig å være kjent med den en er, og det gjør det lettere å forstå andre. Vi er alle ulike og unike! Den letteste måten å finne ut av sine egne personlighetstrekk er å gjøre en test.

Lykke til i arbeidet med å være deg selv! Jeg håper at du leser litt og prøver å bli kjent med deg selv. Det er spennende å se at vi alle har spesielle atferdstrekk som gjør oss unike.

Neste blogg

Ikke bestemt ennå

 

 

 

 

 

 

 

Ola2016