Atferdstrekk del 3

Vi har gjort oss kjent med John Dusay og hans teori om egogram. Jeg har basert på hans teori, laget 11 vanlige atferdstrekk i Norge. Vi vet at hvert menneske har 3 – 4 sterke atferdstrekk, og 1 til 2 svake atferdstrekk. Det er derfor viktig å huske at når vi trekker fram et atferdstrekk på en person som et eksempel, så er det bare litt om personen vi snakker om. Forrige gang startet vi på 2 atferdstrekk, Pådriver og Gjennomfører. Nå går vi videre, jeg minner om de 11 atferdstrekkene:

dsc_7300

 1. Pådriver
 2. Gjennomfører
 3. Tenker
 4. Kontaktskaper
 5. Avslutter
 6. Lagspiller
 7. Diplomat
 8. Entusiast
 9. Kreativ tenker
 10. Tjener
 11. Grubler

Tenker

Atferdstrekdsc_7451ket Tenker har en sterk søyle, energi, som sin høye, nemlig Voksen – V. Voksen er den jeg-tilstanden som forholder seg til det som skjer, og finner gode løsninger på det. Det handler om her og nå, og det handler om å planlegge, være analytisk, fokuserer på fakta, sak, fag og det å være strukturert.

V er i utgangspunktet nøytral, det finnes ikke noen negativ side. Det som kan skje er at V blir «forurenset», at det kan bli vrangforestillinger eller fordommer. Fordommer handler om at Foreldre jeg-tilstanden påvirker V, her er noen eksempler:

 • Alle skotter er sparsome
 • Vi lever i en vond verden
 • Vi kan ikke stole på folk

Vrangforestillinger handler om at Barn jeg-tilstanden vår forurenser V. Her er noen eksempler:

 • Jeg er ikke god til å synge
 • Jeg er født tykk
 • Jeg kan ikke slutte å røyke

Den positive Tenker, bruker evnen til å analysere, strukturere, se sammenhenger og huske dem fra gang til gang. En Tenker vil hele tiden forholde seg til det som skjer her og nå. Professor og forsker Edvard Moser ser ut til å ha dette atferdstrekket som et av sine 4 sterke atferdstrekk. Her er noen kjennetegn på Tenker:

dsc_7452

 • Analytisk
 • Strukturert
 • Husker godt
 • Liker å forstå det som skjer
 • Sak- og fagfokusert
 • Planlegger og følger planen
 • Faktabasert
 • Tålmodig

Når vi ser Moser forklare oss i detalj om hvordan stedsansen i hjernen fungerer, da ser vi atferdstrekket Tenker blomstre for fullt. En Tenker er observant, interessert, ikke dømmende, fordomsfri og trygg. Vi merker oss at stemmen er presis, jevn og til tider monoton og klar. «Professor» som begrep for Tenker, kommer av at de ofte kan mye om det de snakker om.

Den negative Tenker. Vi har nevnt at det i utgangspunktet ikke er en negativ side, men det finnes svakheter allikevel. En Tenker kan bli «for saklig», og miste det menneskelige aspektet. Tenker blir svært monoton, treg, lite målrettet og kjedelig. Vi ser på noen eksempler:

 • Treg
 • Innesluttet
 • For saklig
 • Bruker for mye tid
 • For lite handling – «bare tenking»
 • Ikke målrettet
 • Ser ikke menneskene
 • Forurensning – feil på fakta

Det ser ut til at det er flere menn enn kvinner som har dette atferdstrekket.

Kontaktskaper

dsc_7441Vi skal se på et atferdstrekk som flere kvinner enn menn har, det er Kontaktskaper. Her er jeg-tilstandene Omsorgsfulle Foreldre – OF og Naturlig Barn – NB de høye søylene. Begge har både positive og negative sider.

OF er den delen i oss som tar vare på oss og andre. Et eksempel: Mor gir en klem til barnet sitt. OF handler om å trøste og oppmuntre. Her er det å spille på lag viktig, her er det viktig å diskutere seg fram til gode løsninger. Her gir vi ros, her er vi gode til å lytte og vi er snille. Den negative delen av OF handler om at vi tar over for andre, at vi ikke lar andre få være den de er.

NB handler om energi og «ego». Det handler om uhemmet «begjær», og det handler om å tørre, være i sentrum, være frampå og vise seg. Det handler om kreativitet, mye bruk av kroppsspråk og gnist. NB er den ekstroverte siden av oss, som gjør at vi blir synlige i hverdagen. Den negative siden av NB handler blant annet om å ta store sjanser, og overdrive sitt «ego».

Den positive Kontaktskaper. Det er her president Obama kommer inn, det handler om å være god til å formidle et budskap, være utadvendt, det handler om å like å være i sentrum og det handler om å ha noe kjekt – og/eller spennende å formidle. Vi skal se på noen kjennetegn:

dreamstime_xl_10285899-kopi

 • Utadvendt
 • Er sosial
 • Liker å prate, – «smalltalk»
 • Liker mennesker
 • Liker nye ting
 • Bygger nettverk
 • Er en «selgertype»
 • Liker selv å være sentral

En Kontaktskaper er god til å kommunisere med mennesker, både i en samtale mellom to og til å snakke til flere. Det å like å snakke er et kjennetegn! Et annet kjennetegn er «talekunsten» som president Obama mestrer så godt. Det handler om måten de snakker på, innholdet trenger ikke være det viktigste.

Det å like å være sammen med mennesker, det sosiale er sentralt, en Kontaktskaper liker nettverk og bruker sosiale medier som Facebook mye.

Den negative Kontaktskaper. Det handler om å ta over for andre, og det handler om et svært «ego». Noen kjennetegn:

 • Tar over for andre
 • Det som sies trenger ikke være sant
 • Snakker alt for mye
 • Lytter ikke
 • Ser ikke andres behov
 • Glemmer hva en snakker om, – og fortsetter med noe annet
 • Forenkler mye

Odd Leiv oppsummerer

Vi merker oss at alle har minst 3 til 4 sterke atferdstrekk. Noen ganger vil ett atferdstrekk være lett å kjenne igjen. Det å kjenne seg selv og i tillegg kunne forstå andre, er ikke så dum kompetanse å ha.

Det letteste er å ta en atferdstest for å finne ut av dette, men vi ser at noen atferdstrekk er lett å ta via observasjon også.  Nå har jeg tatt for meg 4 av de 11 vanligste atferdstrekk hos mennesker. Neste gang går vi videre.

Neste blogg

Egogram og atferdstrekk del 4

Ola2016