Ditt smarte barn_forside

Ditt smarte barn – en bok du må lese

Dette var en interessant og flott bok! Utrolig kjekt å få et slikt innblikk om hvordan barnas hjerne fungerer og utvikler seg. Det å få konkrete råd og tips om hva en kan gjøre, fra den første spedbarnstiden og opp til tenårene, er helt topp. Forfatteren gir overraskende enkle og gode råd, – jeg som leser har fått med meg mye viktig til min egen hverdag!

Forfatteren Hanne S. Finstad

Hanne DSC_3964bS. Finstad (1963) er en norsk forsker, forfatter og selvstendig næringsdrivende. Hun er i dag fabrikksjef i Forskerfabrikken AS, – den startet hun i 2002.

Hanne satset på det hun brenner for: Å motivere barn til å satse på real- og teknologifag.

I dag gjør Forskerfabrikken biologi, kjemi, fysikk og matematikk til en hobby for mer enn 20 000 barn i hele Norge. For å nå de yngste barna kurser Forskerfabrikken ansatte i barnehager. For skolebarn tilbys forskerkurs, mattekurs, sommerskolekurs og kurs i tenketeknikker.

Hanne har oppdaget at «alle barn er evnerike og lærevillige hvis de får lære på hjernens premisser».

Alle barn er født med enorme muligheter

Barn kan lære nesten hva som helst. I hvilken grad de gjør det, avhenger av hva de opplever og omgivelsene de vokser opp i.

I boken får vi viktig kunnskap fra forskning på hjernen, barn og læring.

Det skjer noe i hjernen når vi lærer. Allikevel er hjernen altfor ofte glemt når det er snakk om barns utvikling. Skolen har vært gjennom reform etter reform uten at noen spør hva hjernen vil. Det er en viktig grunn til at mange barn ikke lykkes på skolen.

Forfatteren sier: «Hvert år tropper nye ivrige seksåringer opp på skolen, men allerede etter ett år er det mange som kjenner seg mislykket og dumme». 

«Growth mindset» og hvorfor det virker

Hvilket tankesett vi har er avgjørende. Boken viser til to ulike tankesett, – et «growth mindset» eller et «fixed mindset». Tankesett har stor betydning for hvordan vi presterer.

images-1imagesHvis vi har et «fixed mindset», tror vi at intelligensen vår er medfødt og dermed ikke kan forandres. Vi er livredde for å feile! Det viktigste blir da at ingen oppdager at vi ikke kan alt perfekt, og dermed utvikler vi oss ikke heller.

Har vi et «growth mindset», tror vi at intelligensen kan trenes opp. Når vi møter motgang, gir vi ikke opp, men legger snarere ned mer innsats. Når vi ikke klarer noe, spør vi oss selv: «Hva er det jeg ikke forstår? Er dette virkelig det beste jeg kan klare?»

Når vi får til noe, tenker vi: «Jeg er på riktig spor. Det hjelper å øve».

Hva skjer i hjernen når vi trener den?

«Growth mindset» utviklerNervecelle oss mennesker fordi hjernecellene våre lar seg påvirke. De blir formet etter hva vi gjør og alt vi opplever. I tillegg kan hjernen også lage nye celler. Myten om at hjernen ikke kan fornye seg, stemmer altså ikke.

Vi har flere typer hjerneceller, og alle er viktige, men hovedrollen har de cellene som kalles nevroner, og i hjernen har vi omtrent 100 milliarder av dem. Hvis du skulle telle alle cellene, ville du brukt 3000 år på det!!!

Hjernen hos barn er ekstra påvirkelig. Nyfødte har neste like mange nevroner som voksne. De første to-tre månedene vokser hjernen til en nyfødt 1 % i døgnet, og etter tre måneder har den blitt 60 % større enn den var ved fødselen. Etter ett år har den doblet størrelsen, og i treårsalderen er en barnehjerne 80 % av det den vil være hos en voksen.

Arbeidsminnet – den trange flaskehalsen i hjernen

Hukommelsen deles i to typer minne. De kalles arbeidsminne og langtidsminne. I arbeidsminnet finnes det vi jobber med og tenker på i øyeblikket, og her er det liten plass. Vi som er voksne, klarer bare å holde 4 til 7 ting i arbeidsminnet samtidig. Blir det mer, mister vi oversikten. I langtidsminnet finner vi alle de erfaringene vi kan erindre, og her er det nærmest ubegrenset med plass.

Arbeidsminnet er ikke ferdig utviklet før i 15-årsalderen. Det er derfor at dette blir viktig å ta hensyn til når det gjelder barns utvikling.

Vår medfødte mengdesans

Boken forteller oss hvor viktig vår medfødte mengdesans er. Både dyr og mennesker har jo til alle tider trengt å vurdere mengde. Hvordan skulle våre forfedre ha overlevd uten å kunne avgjøre hvor det er mest mat og færrest fiender? Når vi skal lære matematikk, må den naturlige medfødte mengdesansen videreutvikles.

Prikkoppgaver gjorde barn bedre i regning, de «varmet opp» slik at det gikk lettere å regne etterpå. Gjennom øvelser med prikker kan vi stimulere mengdesansen.

Her er en øvelse for deg: Du får ikke lov til å telle. Hvilken sirkel er summen av de to øverste? Du kan vise deg selv at din hjerne har mengdesans.

DSC_6005

Odd Leiv merker seg

Denne boken fenget meg. Det er utrolig mye viktig stoff i boken!

Jeg har i denne bloggen bare gitt en liten smaksprøve fra boken. Denne boken må du lese!

Boken var lettlest og det var mye nyttig informasjon å få med seg. 

Mestring gir glede og lyst til å lære mer. Du kan hjelpe barnet ditt på rett spor!

Det er aldri for sent å utvikle oss selv, det er mange momenter vi voksne kan ta med oss når det gjelder vår egen utvikling.

Tusen takk til deg Hanne Serine Finstad!

Neste blogg

Ledelse påvirker mye

Ola2016