Egogram  Vi skal se litt på boken Egograms av John Dusay, denne boken kom ut i 1977. John Dusay definerte egogram slik: Et egogram er et bilde av vår personlige psykiske energi, fordelt på de forskjellige jeg-tilstander, eller ego-states. John Dusay er nå ca. 80 år gammel, og han er en psykiater som holder til ...