Atferdstrekk del 4 Jeg har til nå introdusert 4 av de 11 vanlige atferdstrekk for mennesker, jeg har laget, dette inspirert av John Dusay sin teori om Egogram. Vi har alle 4 sterke atferdstrekk og vi har 2 svake. Vi handler i hverdagen svært ofte basert på våre sterke atferdstrekk, og vi formes tidlig, slik at ...