Vår personlighet har flere sider Tenk at du kan se en del av byen Ålesund både oppe og nede! Det ene bildet virker mer virkelig enn det andre, men de ligner. Speilbildet virker også ekte! Vi har i en serie av blogger gjort oss kjent med forskjellige atferdstrekk. Vi har et atferdstrekk igjen for å dekke ...