4 mins

Mennesker med like atferdstrekk vil like hverandre

To nye atferdstrekk Vi går videre med å introdusere 11 forskjellige atferdstrekk. Vi bruker teorien til John Dusay om egogram. Han slår blant annet fast at mennesker med like atferdstrekk vil like hverandre. Vi har til nå gjennomgått følgende atferdstrekk: Pådriver Gjennomfører Tenker Kontaktskaper Avslutter Lagspiller Vi skal nå ta for oss to nye atferdstrekk: ...

4 mins

Egogram del 2 – et kjent atferdstrekk fra valgkampen i USA

Egogram del 2 Jeg fortalte sist at John Dusay utviklet Egogram, et personlig bilde av vår psykiske energi. Han har basert seg på teorien til Eric Berne om de 5 forskjellige jeg-tilstandene. Kontrollerende Foreldre, KF, Omsorgsfulle Foreldre, OF, Voksen, V, Naturlig Barn, NB og Tilpasset Barn, TB. Dette kan dere lese mer om i tidligere ...

5 mins

Egograms – John Dusay – ditt personlige bilde

Egogram  Vi skal se litt på boken Egograms av John Dusay, denne boken kom ut i 1977. John Dusay definerte egogram slik: Et egogram er et bilde av vår personlige psykiske energi, fordelt på de forskjellige jeg-tilstander, eller ego-states. John Dusay er nå ca. 80 år gammel, og han er en psykiater som holder til ...