Atferdstrekk del 3 Vi har gjort oss kjent med John Dusay og hans teori om egogram. Jeg har basert på hans teori, laget 11 vanlige atferdstrekk i Norge. Vi vet at hvert menneske har 3 – 4 sterke atferdstrekk, og 1 til 2 svake atferdstrekk. Det er derfor viktig å huske at når vi trekker ...