Livsplaner – skript Eric Berne sier i Transaksjonsanalysen at vi mennesker lager oss en livsplan, – et livsskript. En livsplan er en historie om vårt liv, som vi starter å lage like etter at vi er født. Alle mennesker gjør det!! Vi begynner å lage denne livsplanen like etter at vi er kommet til verden, rundt ...