Menneskekunnskap, Transaksjonsanalyse og Eric Berne

dreamstime_xl_73935653

Vi mennesker er unike! Det er ingen som er lik oss selv. Allerede som små individer må vi tilpasse oss den verden som er der. De første vi møter er de som står oss nær, vår mor, far og vår nære familie, eller andre som tar vare på oss. Vi begynner allerede i løpet av de første leveår å foreta beslutninger som vil prege oss resten av livet…..

Psykiater Eric Berne fant tidlig ut at det var nyttig for oss vanlige mennesker, å lære litt mer om hvordan vi er, og hvordan vi fungerer som mennesker. Han skapte det som ble kalt Transaksjonsanalyse TA og der gjorde han stoffet tilgjengelig for oss alle. Jeg vil i tre blogger framover dele litt om dette.

Transaksjonsanalyse – TA handler blant annet om:

  • Hvordan vi mennesker strukturelt «er bygget opp»
  • Hvordan vi funksjonelt fungerer mot andre mennesker
  • At vi alle er født med innstillingen «Jeg er ok og du er ok»
  • At vi svært tidlig tar egne beslutninger om vår skjebne
  • Og at disse beslutninger senere kan endres

dsc_7007Psykiater Eric Berne (1910 – 1970) var født i Canada og flyttet til USA og arbeidet der. Han er opphavsmannen til Transaksjonsanalyse.

Det var mens han arbeidet med soldater som slet med psykiske utfordringer, i USA, at han kom på ideen å gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig for alle. Han oppdaget i sitt arbeid, at mye de slet med, rett og slett manglende kunnskap om hvordan de selv fungerte som menneske.

Han gjorde psykologi og kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer mer tilgjengelig for oss, og det var dette han kalte Transaksjonsanalyse – TA, – om transaksjoner mellom mennesker, – eller om dialogen mellom mennesker.

Jeg-tilstander

Jeg-tilstander er byggesteinene i TA. Alle de forskjellige måtene hver og en av oss opptrer, tenker og føler kan bli plassert i en av disse jeg-tilstandene. De heter: Foreldre, Voksen og Barn.

Fodsc_7019reldre jeg-tilstand: Her finner vi en samling av holdninger, tanker, atferd og følelser som vi som person har kopiert fra de personer som har påvirket oss mest i livet vårt. Det er historiske innspillinger av det de viktigste personer i livet vårt gjorde i løpet av livets første leveår.  

Voksen jeg-tilstand: Denne jeg-tilstanden er vår data prosessor, den fungerer som en datamaskin når den organiserer informasjon, estimerer muligheter og lager logiske utsagn. Det handler om å være her og nå i det som skjer med oss.

Barn jeg-tilstand: Denne jeg-tilstanden er vårt senter for følelser og energi. Det er kilden for kreativitet, nysgjerrighet og intuisjon. Her er våre tidligere erfaringer samlet. Her finner vi vår måte å få oppmerksomhet på, hvordan vi har valgt å være når det gjelder de viktige personene i livet vårt.

Eric Berne sin definisjon på en jeg-tilstand: En jeg-tilstand er et sammenhengende mønster av følelser og erfaringer som er direkte relatert til et tilsvarende sammenhengende atferdsmønster. 

Eric Berne sier at hver jeg-tilstand defineres gjennom en kombinasjon av følelser og erfaringer som henger sammen og opptrer samtidig. Berne sier videre at den atferden som er typisk for hver jeg-tilstand konsekvent vises sammen med de to andre jeg-tilstandene.

Et eksempel: Jeg er på vei til et møte på jobben, og jeg blir forhindret av trafikken. Jeg kjenner panikk for å komme for sent til dette møtet! Opplevelsen av å komme for sent, «trigger» min gamle erfaring. Jeg blir ubevisst minnet om at jeg ble straffet som barn for å komme for sent. Når dette minnet dukker opp, det er da får jeg panikk. Hadde du observert meg, så hadde jeg uttrykt «panikk» på tre forskjellige måter, gjennom mine 3 jeg-tilstander, – samtidig. Jeg kjenner selv panikken i min Barn jeg-tilstand.

Funksjonell modell

Det handler om hvordan jeg fungerer i forhold til andre mennesker, det handler om det vi kan observere. Vi skal se litt mer på dette.

dsc_7017

Foreldre jeg-tilstand er våre holdninger og den er todelt:

  • Kontrollerende Foreldre
  • Omsorgsfulle Foreldre

Voksen jeg-tilstand er våre fakta

Barn jeg-tilstand er våre følelser og er todelt:

  • Naturlig Barn / Fritt Barn
  • Tilpasset Barn

Kontrollerende Foreldre – KF

KF er den delen som setter grenser og foretar vurderinger av oss selv og andre. Her finner vi både en positiv og en negativ del. Den positive delen vil oss og andre vel, og den negative delen nedvurderer og stopper oss og andre. Noen kjennetegn:

Stemme/tonefall: Kontrollerende, nedlatende, forferdet og bestemt

Typisk atferd: Peke med finger, rynke pannen, sint, heve skuldrene og hendene på hoften

Innstilling/holdninger: Dømmende, moralistisk og autoritær

Andre kjennetegn: Klar tale, liker å bestemme og beslutte, detalj-fokusert, resultatorientert og kjapp

Omsorgsfulle Foreldre – OF

OF er den delen av Foreldre jeg-tilstanden som gir tillatelser og støtte til oss selv og andre. Den positive delen tillater oss og andre å utvikle oss og vokse. Den negative delen er overbeskyttende eller alt for ettergivende. Noen kjennetegn:

Stemme/tonefall: Kjærlig, trøstende, oppmuntrende, bekymret og varm

Typisk atferd: Åpne armer, aksepterende smil, lene seg framover og klappe på skulderen

Innstilling/holdninger: Forstående, omsorgsfull, generøs og støttende

Andre kjennetegn: Er lagspiller, liker å diskutere, gir ros, god til å lytte og er snill

Voksen – V

V er den delen av oss som lever livet slik det er tenkt å være, og som gjør ting ved å fokusere på fakta og deretter gjøre beslutninger. Dette er den delen som er fokusert på her og nå. V er mer nøytral, ingen direkte negative sider. Noen kjennetegn:

Stemme/tonefall: Presis, monoton, jevn, klar og spørrende

Typisk atferd: Tankefull, beredt, åpen, oppreist og øyekontakt

Innstilling/holdninger: Interessert, observant, ikke dømmende, fordomsfri og trygg

Andre kjennetegn: Liker å planlegge og følge planen, analytisk, strukturert, fokus på fakta, sak og fag.

Naturlig Barn – NB

NB er kilden for vår spontanitet, energi og nysgjerrighet, med alt vårt potensial for å leve. NB representerer den vi er når vi fødes, – naturlig, kjærlig, eventyrlysten og tillitsfull. Den positive siden handler om å være mest mulig den vi er, og den negative siden tar sjanser og overdriver frihet.

Stemme/tonefall: Fri, høyt, energisk, glad og raskt

Typisk atferd: Uhemmet, ler sammen med noen, endrer ofte atferd, spontan, øyekontakt og avslappet

Innstilling/holdninger: Nysgjerrig, energisk, elsker å ha det gøy, endringsvillig og spontan

Andre kjennetegn: Kreativ, mye kroppsspråk, tør nye ting, liker å være i sentrum, mye energi og gnist

Tilpasset Barn – TB

TB opptrer som om våre foreldre ser oss og lytter til oss. Fra svært tidlig i livet vårt, tilpasser vi oss for å sikre at vi blir likt av våre foreldre, og de viktige personene rundt oss. Vi lærer oss spesielle måter å være på for «å bli godtatt», – dette har vi med oss resten av livet. Den positive siden handler om å få det vi ønsker ved å opptre på en forventet måte. Den negative siden handler om å opptre på en ødeleggende måte, være rebell, klagende og stivt.

Stemme/tonefall: Krevende, klagende, i forsvar, mumlende og forsiktig

Typisk atferd: Slår ned øynene, nikke med hodet, trist, lukket, surmulende og passiv

Innstilling/holdninger: Tilpasser seg, forsvarende, trassig, skamfull og utsetter

Andre kjennetegn: Liker å gjøre tingene ordentlig og ferdig, er lojal, har sans for «folkeskikk» og leser «IKEA-brosjyren» før en skrur

Odd Lev oppsummerer

Det er fint at en kan finne måter å forstå seg selv og andre på. Jeg har selv brukt mye tid på å lære om dette, og det har vært svært nyttig for meg. Jeg håper du bruker litt tid på dette. Det å forstå litt om jeg-tilstandene kan være første steg, bare tenk at du selv har alt dette i deg. Du kan fra KF sette grenser, du kan fra OF trøste, fra V være saksfokusert, fra NB svært kreativ og fra TB være den som gjør det som er bestemt.

Lykke til!

Neste blogg

Menneskekunnskap del 2

 

Ola2016