Atferdstrekk del 4

dreamstime_xl_15696470

Jeg har til nå introdusert 4 av de 11 vanlige atferdstrekk for mennesker, jeg har laget, dette inspirert av John Dusay sin teori om Egogram. Vi har alle 4 sterke atferdstrekk og vi har 2 svake. Vi handler i hverdagen svært ofte basert på våre sterke atferdstrekk, og vi formes tidlig, slik at våre atferdstrekk kan vi begynne å studere i ung alder.

Avslutter

dsc_7443

Når vi setter sammen Kritiske Foreldre, KF og Tilpasset Barn, TB får vi atferdstrekket Avslutter.

TB er den delen som tilpasser seg krav fra andre, det gjelder foreldre og andre personer i vårt liv. Vi har lært som barn at når vi er hyggelige mot naboen, så er vi ok, når vi følger regler og forventninger er vi ok. Vi liker å gjøre tingene ordentlig og bli ferdig, er lojal, har sans for «folkeskikk», – at vi opptrer på en god måte mot andre. TB liker ikke å stikke seg fram. Det negative er at dette kan hemme oss i vår utvikling, at vi blir for beskjeden og forsiktig.

KF handler om kontroll og kritikk. Dette er den tydelige delen av oss, som har lyst til å nå resultater, vinne, se feil hos andre, si ifra til andre når det gjelder kritikk. Det finnes positive grensesettinger og det finnes nedvurdering. KF-delen av Avslutter kan virke arrogant og overlegen. KF er kjapp og liker å fokusere på detaljer.  Det å beslutte og bestemme kommer herfra.

Den positive Avslutter

Atferdstrekket Avslutter handler om å være ordentlig – gjøre ting riktig. En Avslutter vil ikke like å få nytt arbeid før den er ferdig med det som er igang. Avslutter har sterk indre kontroll og liker godt å arbeide alene. Det at alt skal være rettferdig, gjør at en Avslutter også vil se mye av det som ikke er rettferdig.  Her er noen kjennetegn:220px-gerd-liv_valla

 • Vil holde det hun lover
 • Liker å bli ferdig med jobben
 • Venter med det nye til det gamle er ferdig
 • Liker å gjøre tingene riktig
 • Er ordentlig i det hun gjør, eks, følge bruksanvisningen
 • Vil høre andre meninger før en avgjørelse tas
 • Ser feil og mangler og vil gjøre noe med det
 • Stor rettferdighetssans

Den gamle LO-lederen Gerd-Liv Valla har jeg som en modell for dette atferdstrekket, hun var opptatt av rettferdighet på godt og vondt. Jeg husker hennes arbeid for å rettferdiggjøre seg selv når hun opplevde seg urettferdig behandlet av kolleger. Hun gikk ikke av veien for å beskylde sine kolleger for at det var feil på dem.

En Avslutter liker å gjøre jobben ferdig, og er ofte opptatt av at alle detaljer skal være på plass. Det betyr at alt blir kontrollert før en avslutter jobben. Er det ikke bra nok, så fortsetter jobben.

Den negative Avslutter

Den negative side kjennetegnes av at Avslutter vil angripe de som finner feil på dem, – de er raske i forsvar. En Avslutter er sårbar for kritikk, og de liker ikke å bli tatt i å gjøre feil. Noen kjennetegn:

 • Bruker mye tid på en beslutning
 • Kan «eksplodere» når begeret renner over
 • Kan oppføre seg «ulogisk», – dette på grunn av indre prosesser
 • Svært kritisk og «pirke på detaljer»
 • Påpeke feil og mangler hos andre på «feil måte»
 • Må ha kontrollen uansett

Jeg har registrert at det er like mange kvinner som menn som har dette atferdstrekket.

Lagspiller

dsc_7445

Atferdstrekket Lagspiller er et av de få atferdstrekk som har sitt utgangspunkt i en jeg-tilstand. Her er det Omsorgsfulle Foreldre, OF som er den høyeste. OF har sitt utgangspunkt i at våre foreldre tok vare på oss, og sørget godt for oss. Trøst og oppmuntring er kjennetegn. Det er fokus på samspill, den nære kontakten, ros og lytting. Den negative siden handler om å ta over, og hemme andres utvikling.

Den positive Lagspiller

Dette atferdstrekket handler om kontakt, samvær og det å være menneske på godt og vondt. Det sosiale og kommunikasjon er viktig for en Lagspiller. Videre er en Lagspiller snill, positiv, kommuniserer på en god måte, gir ros og mye oppmerksomhet. En Lagspiller fokuserer på det positive, ser mennesker, og tar hensyn og bryr seg. Empati er et stikkord. Vi skal se på en del kjennetegn:

 • imagesGir ros
 • Empati
 • Er god til å lytte
 • Er forståelsesfull
 • Er opptatt av å få til et godt samarbeid
 • Liker å diskutere seg fram til gode løsninger
 • Er snill
 • Liker å ha fokus på det positive
 • Er sensitiv
 • Er diplomatisk

Jeg har valgt håndballtrener Thorir Heigeirsson som en modell på dette ene atferdstrekket Lagspiller. En lagspiller er en som innordner seg lagspillet. Han ser mennesker, han fokuserer mye på det positive, han virker empatisk. Han har som trener selvfølgelig også minst 3 andre sterke atferdstrekk. Han må i tillegg sørge for å vinne kamper og drive med å utvikle lagspill.

En Lagspiller er opptatt av «stemningen i laget», ikke om de vinner kampen eller ikke, det er et annet atferdstrekk.

Den negative Lagspiller

Det finnes en negativ side av Lagspiller. Vi skal se på dette, det handler om å bli «den store mor» eller «den store far», som tar over alt, som vet hva vi trenger, og som hindrer vår utvikling. Noen kjennetegn:

 • Blir ubesluttsom
 • Tar over det du gjør
 • «La meg gjøre det for deg…»
 • Du får ikke gjøre det du vil
 • Setter ikke grenser
 • Unngår konflikter
 • Utsetter det ubehagelige for lenge

Det er flere kvinner enn menn som har dette atferdstrekket.

Odd Leiv oppsummerer

Tenk at vi alle har 4 sterke atferdstrekk og 2 svake, det er dette som gjør at vi blir den vi er. Andre vil hele tiden kjenne oss igjen, på grunn at vi opptrer på en bestemt måte fra gang til gang. Det er dette som blir oss, og det gjør det trygt for andre. De begynner å kjenne oss igjen! Våre atferdstrekk formes tidlig i livet vårt. Vi kan se dette på barn, at de er forskjellige i måten å være på.

Det kjekke er at hvis det er atferdstrekk vi ikke er fornøyd med, så kan vi endre det. Vi må selvfølgelig være bevisst, og vi må arbeide med det over tid.

Neste blogg

Atferdstrekk del 5

 

 

Ola2016