To nye atferdstrekk

dreamstime_xl_18782422-kopiVi går videre med å introdusere 11 forskjellige atferdstrekk. Vi bruker teorien til John Dusay om egogram. Han slår blant annet fast at mennesker med like atferdstrekk vil like hverandre. Vi har til nå gjennomgått følgende atferdstrekk:

 1. Pådriver
 2. Gjennomfører
 3. Tenker
 4. Kontaktskaper
 5. Avslutter
 6. Lagspiller

Vi skal nå ta for oss to nye atferdstrekk: Diplomat og Entusiast

Diplomat

dsc_7447

Atferdstrekket Diplomat er satt sammen av Omsorgsfulle Foreldre, OF og Voksen, V. OF er den delen av oss som er empatisk, snill og som vil at andre skal ha det bra og trives. Her er det fokus på «stemningen i laget». Den negative siden av OF handler mye om å hindre vekst og ta over for andre.

Voksen er faktadelen som handler ut fra her og nå, som tilpasser seg situasjonen og som finner løsninger på det som skjer.

Den positive Diplomat

Atferdstrekket Diplomat kombinerer fakta med det å ta vare på mennesker og vise omsorg. Dette blir ofte kompromisser og kunsten å kommuniserer dette på en snill og god måte. Det handler om å skape «en ok stemning» om det en snakker om, selv om fakta i noen tilfeller kan være ille. Her blir fakta sett fra forskjellige sider for å skape forståelse hos de engasjerte. Her er noen kjennetegn:

1970827

 • Er opptatt av å lytte
 • Empatisk
 • Tenker og observerer
 • Finner gode svar
 • Har fokus på «stemningen i laget»
 • Er faktabasert
 • Involverer andre
 • Liker ikke å kritisere andre

Jeg ble litt imponert av advokat Geir Lippestad når han skulle forsvare Breivik, og det forferdelig han hadde gjort. Han fortalte om «det forferdelige», – og om verdien av å forsvare Breivik på en god måte. Fakta på en snill om omsorgsfull måte! Han skapte en positiv forståelse for den jobben han gjorde. Vi kan vel si det slik at en Diplomat skaper forståelse for fakta. En Diplomat lytter, tenker og observerer. Det handler blant annet om å finne beste måte å forklare saker på, og få andre til å forstå og akseptere det som er sagt. Geir Lippestad har vist at han mestrer Diplomat som ett av hans 4 sterke atferdstrekk!

Den negative Diplomat

På negativ side vil en Diplomat «kvele» den forståelse som han ønsker å oppnå. «Den store far» vil på sin måte hindre andre og hemme deres forståelse for det som tas opp. Noen kjennetegn:

 • Er utydelig
 • Prioriterer ikke
 • Blir svært «rund»
 • Ikke lett å forstå hva meningen er
 • Liker å fortelle folk hva de skal mene
 • Lytter ikke
 • Empatien blir borte

Det ser ut til å være like mange kvinner som menn som er Diplomat.

Entusiast

Atferdstredsc_7449kket Entusiast består av jeg-tilstanden Naturlig Barn, NB. NB er den jeg-tilstanden som startet utviklingen når vi ble født. Det handler om energi og «ego». Her er mye av det kreative, nysgjerrighet, det å tørre, det å like å være i sentrum. Det er den ekstroverte delen av oss, som liker å ha det gøy og som stoler på egne talenter. Her kjenner en ingen grenser for seg selv.

Den negative siden av NB handler om at en ikke ser egne begrensninger, overdriver og blir seg selv nok.

Den positive Entusiast

Den positive Entusiast bruker energien og «ego» på en god måte. Her vil noe av det som driver oss være nysgjerrigheten. Dette er er atferdstrekk vi vil legge merke til. Entusiasten trenger «tilskuere». Dette er kreativiteten, det som er gøy, det som er nytt, ser muligheter og har mange ideer om det meste. Noen kjennetegn:

250px-petter_stordalen_2009-06-03_bilde_01

 • Energisk
 • Entusiastisk
 • Kreativ
 • Er ofte tilstede i nuet
 • Er fleksibel
 • Intuitiv
 • Liker oppmerksomhet
 • Mye kroppsspråk
 • Humor og er positiv
 • Nysgjerrig
 • Liker å ta sjanser

En person som jeg ser som modell på dette atferdstrekket er hotelleier Petter Stordalen. Han framstår ofte som en Entusiast, som fargerik, energisk og han liker oppmerksomhet. Han vil da typisk kunne ha dette atferdstrekket som ett av sine 4 sterke. Atferdstrekket Entusiast handler om kroppsspråk, gjerne spesielle klær, briller med farger, med mye energi, mye humor, positiv fokus, det å vise at en kan noe som andre ikke kan, gjerne ha en fin bil eller noe annet som skiller seg ut.

Den negative Entusiast

Den negative siden handler om å overdrive, om å ta store sjanser om å sjokkere på feil måte. Noen eksempler:

 • Overkjører andre
 • Tar all plass
 • Feil type av vitser
 • Blir vulgær
 • Kan starte med noe og fortsette med noe helt annet
 • Snakker tull
 • Være sur

Jeg ser at det er litt flere kvinner enn menn som har dette atferdstrekket.

Odd Leiv oppsummerer

Jeg har nå introdusert atferdstrekkene Diplomat og Entusiast. Det gjenstår nå 3 atferdstrekk før vi er gjennom listen på 11 vanlige atferdstrekk for mennesker. Det kjekke å oppdage at alle atferdstrekkene har sine spesielle kjennetegn. Vi skal ikke øve mye før vi kan begynne å kjenne de igjen i hverdagen vår.

Hvis du lurer på hva er vitsen med dette? Da vil jeg fortelle at det gir meg mange muligheter til å forstå et menneske bedre, det vil også gi meg mulighet til å forstå meg selv bedre også. Vi har alle 4 sterke og 2 svake atferdstrekk. Jeg håper du har nytte av dette!

Neste blogg

Atferdstrekk del 6

Ola2016